Ech2o – kemikaliefri maskinstädning

Tennants Ech2o-system ger kemikaliefri, miljövänlig, ekonomisk och säker rengöring.

Sorma Sverige AB är leverantör av Tennant städmaskiner. Hos oss hittar du maskiner i alla storlekar, från dammsugare till stora gatusopmaskiner. Vi erbjuder det unika och patenterade EcH2o-systemet som har minimal miljöpåverkan och som sparar vatten, tid och pengar. Med ett nätverk av servicepartners och vår erfarenhet skall du alltid känna dig trygg i ditt maskinval när du väljer en Tennant.

Miljö & hållbarhet

Tennants unika patenterade rengöringssystem gör att kemikalier minimeras eller helt utesluts.

EcH2o-tekniken innebär att vattnet pressas med hårt tryck genom ett membranfilter och syresätts. Då bildas miljontals bubblor av nanostorlek. Därefter transporteras det in i ett cylindriskt rör och joniseras. Vattnet har nu ingen ytspänning vilket ger det en kemikalieliknande djuprengörande egenskap med Ph-värde 9,5. När vattnet läggs ut på golvet tränger det ner i smutsen och laddningen i vattnet bryter loss smutspartiklarna för att sedan sugas upp genom den bakre paraboliska sugskrapan. Det i kombination med Ech2o lämnar torra och halkfria golv vilket minskar risken för olyckor. Efter ca 1 minut tappar vattnet Ech2o-effekten och återgår till vanligt vatten.

Ex Tennant T300, som är den mest sålda maskinmodellen, lägger ut ca 1 msk vatten/ m2

Systemet innebär även att vattenåtgången är kraftigt reducerad i jämförelse med en traditionell städmaskin. 

Med denna metod minskar tidsåtgången för tömning och fyllning av maskinen. Deponivattenmängderna blir avsevärt mindre vilket reducerar kostnaderna rejält. Renvattentanken innehåller inget annat än vatten vilket gör att man kan tömma maskinen (obs endast renvatten) direkt i avloppet.

Ex Tennant T300 50 cm skurar upp till 1800 m2 på en tank Motsvarande yta för en maskin med traditionell teknik med samma tankvolym är 400-600 m2

Då kemikalier inte används skyddar vi miljön, inte bara från själva kemikalierna, utan belastar den inte heller med transporter och förpackningar. 

Systemet sparar således både tid, pengar och miljö och är helt ofarlig för personalen att hantera. Uträkningar finns för dem som vill veta mer.

Låt oss på Sorma Sverige berätta mer om våra olika tekniker och hur ni kan spara pengar, förbättra arbetsmiljön och göra vår gemensamma miljö en tjänst.