Tennant 1610

Tennant 1610, kraft och mångsidighet i en och samma maskin

Produktkategori
Städtekniker
Varumarke
Drift Batteri
Antal 1