Om Sorma

Vi hjälper dig optimera ditt städresultat genom noggrann genomgång av tänkta objekt och på så sätt tar vi tillsammans med dig fram den lösning som passar dig bäst.

Snabb Support

Vår servicepartner i Stockholm är Triomec som från 2013 är ett helägt systerbolag till Sorma Sverige AB. Triomec Service AB Storgatan 45, 171 52 Solna, 08-363848, www.triomec.se , info@triomec.se

Miljövänlig Teknik


  • Orbio rengörinslösningar
  • ec-H2O NanoClean - kemikaliefri rengöring
  • ec-H20 - Kemikaliefri rengöring
  • ES (Extended Scrubbing)
  • Readyspace

Tennants patenterade och unika rengöringssystem gör att kemikalier minimeras eller helt utesluts. Dra fördelar av Ech2O-systemet, FaST- och Orbio-teknologierna. Låt oss på Sorma Sverige berätta mer om våra olika tekniker och hur ni kan spara tid, förbättra arbetsmiljön och göra vår gemensamma miljö en tjänst.