Vi erbjuder finansieringslösningar - komplett eftermarknad med service/reservdelar - begagnade städmaskiner av varierande storlek


Om Sorma

Vi hjälper dig optimera ditt städresultat genom noggrann genomgång av tänkta objekt och på så sätt tar vi tillsammans med dig fram den lösning som passar dig bäst.

Snabb Support

Vår servicepartner i Stockholm är Triomec som från 2013 är ett helägt systerbolag till Sorma Sverige AB. Triomec Service AB Storgatan 45, 171 52 Solna, 08-363848, www.triomec.se , info@triomec.se

Sormas framgång bygger på Tennants marknadsledande miljötekniker där man tillverkar rengöringslösningar av kranvattnet och minskar vattenförbrukningen


  • ec-H2O NanoClean - kemikaliefri rengöring
  • Orbio OS3
  • ec-H20 - Kemikaliefri rengöring
  • ES (Extended Scrubbing)
  • Readyspace

Tennants patenterade och unika rengöringssystem gör att kemikalier minimeras
eller helt utesluts. Dra fördelar av Ech2O-systemet, FaST- och
Orbio-teknologierna. Låt oss på Sorma Sverige berätta mer om våra olika
tekniker och hur ni kan spara tid, förbättra arbetsmiljön och göra vår gemensamma miljö en tjänst.