FaST (Foam-activated Scrubbing Technology)

FaST är ett patenterat system som använder sig av en miljövänlig skummande tillsatsvätska för rengöring av så väl lätt som hårt smutsade golv.

Systemet är självreglerande och separat från maskinens övriga tanksystem vilket gör att du endast behöver fylla på rent vatten i tanken när det är tomt. Kemets behållare byts lätt utan spill.

Inbyggd skumbrytare gör att det ej skummar i smutsvattentanken

De direkta fördelar med FaST är:

 • Automatisk och korrekt kemdosering
  • Minimerar hantering och överdosering
  • Behöver endast fylla på renvatten i tanken
 • Optimerar användandet av maskinen
  • Minskar vattenförbrukning (upp till 80%)
  • Minskar kemförbrukningen (upp till 90%)
  • Effektiviserar städningen då antalet tömningar minskar

För ytterligar info, klicka här (PDF)