Mats Svensson

Säljare

+468-447 42 46

Distriktsansvarig säljare Stockholm och kundansvarig för flera storkundsavtal.