Ny varuinformation OS3 finns tillgänglig

Vi har fått en uppdaterad varuinformation om lösningarna som OS3 producerar.
Förändringar i personlig skyddsutrustning som ej behövs enligt ny säkerhets standard under 8.2 (EG) nr.1272/2008.
Därav uppdaterade Varuinformationsblad.
Nya blad finns under Städmaskiner orbio-osg